Inovácie v komplexných službách ENBRA: Predstavujeme nové metrologické pracovisko

3. 5. 2024
18. apríla 2024 sme slávnostne otvorili brány nového autorizovaného metrologického pracoviska v Banskej Bystrici. V jeho priestoroch sme privítali našich dlhoročných aj nových obchodných partnerov. Tí si mohli prezrieť naše inovované laboratóriá, servisné pracovisko, či vlastnoručne vyskúšať metrologické overenie vodomera a zasúťažiť si o najpresnejší z nich.

Nové pracovisko je priestrannejšie, modernejšie a predovšetkým vybavené najnovšími technológiami. „Môžeme sa pochváliť novou skúšobnou linkou. Je to tzv. „dvojtrať“, vďaka čomu sme kapacitu overovania navýšili o tridsať percent. Znamená to skrátenie doby overenia a hlavne rýchlejšiu lehotu dodania pre našich zákazníkov. Flexibilita v reakciách na ich potreby je pre náš kľúčová,“ hovorí Martin Guštafík, riaditeľ autorizovaného metrologického pracoviska ENBRA. Ako samotné overovanie prebieha si počas slávnostného otvorenia mohli vyskúšať aj všetci partneri priamo na novej linke. „Veľká vďaka patrí našim skúseným kolegom z ENBRA a.s., ktorí nám túto linku pomohli vystavať a skompletizovať,“ dopĺňa Guštafík. Súčasťou novej skúšobnej linky sú aj hmotnostné etalónové prietokomery, vďaka ktorým sú výsledky overovania omnoho presnejšie a spoľahlivejšie. 

Image
Skusobna Slovensko

 

Zaujímavosťou je, že česká materská spoločnosť ENBRA a.s. je výrobcom skúšobných liniek. Celosvetovo sme dodali viac než 150 skúšobných zariadení, a tým sa radíme medzi svetových lídrov v ich vývoji a exporte.

Na Slovensku a v Českej republike prevádzkujeme jedinečnú a najrozsiahlejšiu sieť autorizovaných laboratórií, v ktorých ročne overíme desaťtisíce meradiel tepla a vody. Zariadenia našich autorizovaných metrologických pracovísk a rovnako softvérové vybavenie, ktoré pri overovaní používame, sú našimi vlastnými produktami. „Naše skúšobné zariadenia, vybavené najmodernejšou technológiou a obsluhované tímom certifikovaných odborníkov, sú základom našich komplexných služieb - od overovania až po značkový autorizovaný servis meradiel distribuovaných výrobcami z celej Európy,“ uvádza Guštafík.

Image
Martin Guštafík ENBRA Slovakia

 

Dôraz kladieme na udržateľnosť. Naše autorizované metrologické pracoviská ponúkajú následne overené meradlá. Nie je nevyhnutné neustále vyrábať nové a staré vyhadzovať. Umožňujeme predĺžiť životnosť pôvodného meradla, ktoré môže fungovať niekoľko ďalších rokov. Prispievame tak k výraznému zníženiu emisií, ktoré by inak vznikli pri výrobe a uvádzaní nových meradiel na trh. 

S takmer 30-ročnou tradíciou a najväčšou sieťou autorizovaných laboratórií na Slovensku a v Českej republike je ENBRA popredným poskytovateľom metrologických služieb, ktorý nielen garantuje dodržiavanie národných a medzinárodných noriem, ale aj vytvára nové štandardy v oblasti metrológie. „Jedným z našich cieľov je zvýšiť povedomie v odbore metrológie a povinnostiach s ním spojených. Aj keď existuje množstvo vyhlášok týkajúcich sa meradiel, nie vždy dochádza k ich dodržiavaniu. Našou snahou je teda dôslednejšia kontrola plnenia týchto pravidiel, a tým väčšia ochrana spotrebiteľa smerom k spravodlivej fakturácii v nadväznosti na meranie tepla, či prietoku,“ uzatvára Guštafík.