Zásady používania súborov cookies

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.enbra.sk, spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Jegorovova 5821/35B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 624 189, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  oddiel: Sro, volžka č. 2587/S, používa súbory cookies (ďalej len prevádzkovateľ).

Používanie cookies

Internetová stránka prevádzkovateľa www.enbra.sk (ďalej len webová stránka) používa cookies, ktoré nám pomáhajú lepšie zabezpečiť naše služby.

Čo sú súbory cookies

Naša webstrána využíva tzv. súbory „cookies“, čo sú IT dáta, najmä malé textové súbory sťahované vašim internetovým prehliadačom a ukladané vo vašom počítači alebo inom zariadení s prístupom na internet, ako napr. smartphone, tablet. Cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Tieto súbory umožňujú rozpoznať používateľské zariadenie a správne zobraziť webové stránky prispôsobené Vašim individuálnym preferenciám. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného navštevovania našej webstránky a zlepšovanie služieb, ktoré vám naša webstránka poskytuje. Súbory cookies však neslúžia k získavaniu akýchkoľvek citlivých osobných údajov. Väčšina týchto súborov je z vášho počítača zmazaná, keď opustíte našu webstránku.

Cookies však môžu slúžiť aj na prenos informácií, na základe ktorých budete automaticky rozpoznaný. Rozpoznanie sa deje prostredníctvom IP adresy uloženej v súboroch cookies.

Tieto informácie slúžia len na zlepšenie našich služieb a zrýchlenie vášho prístupu k našej webstránke. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

 

Prečo používame cookies?

Súbory cookies používame za účelom analýzy návštevnosti našej webovej stránky, s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše produkty a  služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našej webovej stránke môžu byť použité dočasné tzv. session a trvalé tzv. long term cookies. Prvé menované súbory zostanú na vašom zariadení do času, kým sa neodhlásite z našej webovej stránky alebo kým nedeaktivujete softvér (webový prehliadač), potom sa automaticky odstránia z vášho používateľského zariadenia. Súbory trvalé zostávajú na vašom používateľskom zariadení na čas uvedený v parametroch súboru cookies alebo do ich ručnéo odstránenia na webovom prehliadači. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies a je bližšie špecifikovaná v dokumente zverejnenom na našej webovej stránke pod názvom Ochrana osobných údajov.

 

Na našej webovej stránke používame niekoľko typov cookies:

Nevyhnutné cookies: Tieto cookies sú potrebné na samotné fungovanie webstránky a ich prípadný zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť prehliadanie webstránky. Tento druh cookies neuchováva informácie po opustení webstránky.

Funkčné cookies: Tento druh cookies optimalizuje vašu užívateľskú skúsenosť a ukladajú informácie, ako sú napr. typ prehliadača, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, a to aj po opustení našej webstránky.

Analytické cookies: Tento druh súborov cookies nám popri návštevnosti webstránky pomáha analyzovať aj štatistiky chybových hlásení. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookies nie sú spájané s jednotlivcami, ale využívané čisto na štatistické potreby a zlepšenie fungovania a užívateľskej optimálnosti našej webstránky.

Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics

Naša webstránka používa nástroj Google Analytics slúžiaci na analýzu webstránok, poskytovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics používa súbory cookies za účelom umožnenia analýzy používania webstránky. Informácie generované cookies (napr. IP adresa; čas, miesto a frekvencia návštev webstránky) sú prenášané do miesta sídla Google Inc. ENBRA SLOVAKIA používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým, ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. Tieto údaje sú použité výlučne na analýzu využívania našej webstránky. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré ste Google Inc. poskytli. Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace funkcie reklamy poskytované spoločnosťou Google, a to:

  • prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google,
  • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),
  • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov). 

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.

 

Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám vedeli zobrazovať reklamu, ktorá vás podľa vašich predchádzajúcich preferencií môže zaujímať a na realizáciu obdobných marketingových činností, t.j. prostredníctvom týchto súborov vieme relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu a merať efektívnosť reklamnej kampane. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. 

Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán: 

Google AdWords

Naše webové stránky používajú sledovanie konverzií. Pokiaľ sa na túto stránku dostanete prostredníctvom reklám Google, služba Google AdWords uloží súbor cookie do vášho počítača, akonáhle na Google reklamu kliknete. Platnosť tohto súboru cookie je 30 dní a neslúži na osobnú identifikáciu. Ak navštívite niektoré stránky nášho webu a platnosť cookies neuplynula, my a Google môžeme vidieť, že ste klikli na reklamu. Každý Google AdWords zákazník dostane odlišné súbory cookies a teda nemôžu byť sledované prostredníctvom webovej stránky iných inzerentov. Informácie získané pomocou konverzných súborov cookies sa používajú na vytvorenie štatistiky konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Títo zákazníci sa dozvedia celkový počet užívateľov, ktorí na reklamu klikli a boli presmerovaní na webovú stránku, ktorá má zabudovanú značku pre sledovanie konverzií. Informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať užívateľov, sa neprenášajú.

 

Facebook reklama

Aby boli potenciálni používatelia informovaní o našej prítomnosti na internete, využívame reklamné siete spoločnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Ak ste boli presmerovaní na naše webové stránky prostredníctvom reklamy od spoločnosti Facebook, služba Facebook uloží súbor cookie do vášho počítača. Platnosť tohto súboru cookie vyprší po uplynutí 30 dní. Ak v tomto období navštívite niektorú z našich stránok, Facebook a my rozpoznáme, že ste používateľ, ktorý klikol na reklamu. Informácie získané pomocou konverzných súborov cookies sa používajú na vytváranie štatistík konverzií. Získavame informácie o celkovom počte užívateľov, ktorí klikli na určitú reklamu a boli presmerovaní na webovú stránku súvisiace so sledovaním konverzií siete. Osobná identifikácia nie je pre nás možná. Ak sa nechcete zúčastňovať na procese sledovania, môžete tiež odmietnuť uloženie požadovaného súboru cookie, napríklad cez nastavenie prehliadača, ktoré vo všeobecnosti deaktivuje automatické ukladanie súborov cookies.

 

Súbory cookies tretích strán

Na našej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o.. Ide napr. o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napr. nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán.

Viac informácií je možné získať u konkrétneho prevádzkovateľa systému.

 

Nastavenia cookies/odstránenie/blokovanie súborov cookies

Súbory cookies, ktoré používame na našej webovej stránke si môžete nastaviť na svojom webovom prehliadači. Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrom a pod.) podporujú správu cookies. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies, ktoré používame. Sťahovanie cookies do vášho počítača môžete znemožniť (ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie) upravením nastavenia vášho internetového prehliadača. To však môže mať vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií webstránky. V prípade, že je niektorá z funkcií nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo vašom webovom prehliadači. Ako používateľ môžete svoj súhlas s používaním súborov cookies zmeniť aj prostredníctvom nastavenia ochrany osobných údajov na našej webovej stránke.

Možnosti nastavenia správy cookies v rámci hlavných prehliadačov:

 

 

Bol(a) som informovaný(á), že ENBRA SLOVAKIA s.r.o. vykonáva pre štatistické účely anonymizované sledovanie odkazov.

Bol(a) som informovaný(á), že som oprávnený(á) požadovať informácie o spracovaní mojich osobných údajov, že môžem požiadať o opravu nepresných osobných údajov, prípadne ich doplnenie, že mám právo požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli pôvodne  zhromaždené. Ďalej mám právo požadovať obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, právo na prenesenie osobných údajov a právo vzniesť námietku proti spracovaniu.

 

Snažili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého zrozumiteľné. Ak však máte aj po ich prečítaní otázky, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, alebo máte iné súvisiace podnety, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailu na klimova@enbra.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese: ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Jegorovova 5821/35B, 974 01 Banská Bystrica.