Montáž určených meradiel

Odborné školenie k teórii funkcií vodomerov, meračov tepla, ich základných metrologických vlastnostiach, zásadách správnej inštalácie a ich využití v praxi. Je určený predovšetkým pre montážne firmy, ktoré montujú nami dodávané určené meradlá. Školenie je vhodné pre nových partnerov aj pre dlhoročných odborníkov na získanie prehľadu o novinkách a správnej inštalácie.

Vypísané termíny školenia

Aktuálne pre toto školenie nie je vypísaný žiadny termín. V prípade záujmu sa na nás neváhajte obrátiť.

Telefon
Ivan Ducira | ENBRA

Školiteľ

ivan Ďurica

V spoločnosti ENBRA zastáva pozíciu produktového manažéra pre vodomery a prietokomery, merače tepla a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov. Pravidelne vykonáva školenia na správnu inštaláciu určených meradiel, denne poskytuje našim partnerom technickú podporu.

Adresa školiacej miestnosti

ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 

Jegorovova 5821/35B

OTáZKY ku školeniu

Telefon: +421 905 306 060
E-mail: enbra@enbra.sk

Radi by ste navštívili naše školenie?

Aktuálne vypísané termíny nájdete v špeciálnej sekcii školenia.

ZobraziŤ aktuálne školenia