Elektronické objednávanie servisných zásahov

Od 1.10.2021 nastane zmena v objednávaní servisných zásahov.

 

 

Medzi služby, ktoré ako ENBRA SLOVAKIA poskytujeme patrí aj záručný a pozáručný servis nami inštalovaných meračov. 

Aby sme mohli spoločne napredovať aj v oblasti efektívneho zabezpečenia služieb servisu pre nami dodávané pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN), vodomery (BV) a merače tepla (MT) od 1.10.2021 zavádzame objednávanie servisných úkonov výhradne cez objednávkový formulár umiestnený na našej webovej stránke www.enbra.sk na www.objednavka.enbra.sk, pomocou ktorého si vlastníci bytov a NP vedia jednoducho objednať servisné úkony, napr.:

 

  •       prekládka PRVN po výmene vykurovacieho telesa
  •       demontáž PRVN, vodomeru, MT mimo hromadnú výmenu
  •       požiadavku na riešenie reklamácie PRVN, vodomeru, MT
  •       prípadne inú individuálnu servisnú požiadavku na nami dodané merače.

 

S cieľom zrýchliť vybavovanie objednávok od 1.10.2021  prechádzame na plne elektronickú formu prijímania požiadaviek na servisné úkony prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, to znamená, že od 1.10.2021 bude jediná akceptovaná forma objednávky uvedených servisných úkonov elektronická objednávka prostredníctvom objednávkového formulára: 

objednavka.enbra.sk

 

Podrobné informácie nájdete v dokumente na stiahnutie:

Chcem čítať viac