Kontrola vykurovacieho zariadenia po zime

S príchodom jari slovenské domácnosti pomaly začínajú vypínať kúrenie. Po zime, keď bol vykurovací systém najvyťaženejší, je najlepší čas na jeho dôkladnú kontrolu. Tá prispeje k zachovaniu jeho výkonnosti a dlhšej životnosti. Ako však údržba vyzerá, čo zvládne laik a na čo treba zavolať odborníka? Odpovede prinášame v nasledujúcom článku.

Na kotol zavolajte odborníka

Existuje viacero spôsobov vykurovania, v slovenských domácnostiach pritom najčastejšie narazíme na kotly. Či už sú na tuhé palivá alebo plyn, všetky by mali prechádzať pravidelnou revíziou. V prípade plynových kotlov by k nej zo zákona malo dochádzať každý rok. „Plynový kotol môže byť v prípade poškodenia veľmi nebezpečný. Kontrolou kotla predlžujete aj jeho životnosť. Správne nastavenie naviac dokáže ušetriť náklady na ohrev teplej vody a vykurovanie, čo majitelia dnes privítajú dvojnásobne,“ hovorí Martin Prísečan, produktový manažér ENBRA SLOVAKIA.

Autorizovaný servisný technik vyčistí nečistoty vznikajúce pri spaľovaní. Analyzátorom spalín tiež skontroluje a prípadne upraví spaľovacie pomery v kotle a overí tesnosť spojov odvodu spalín. Každoročné čistenie, kontrola a následné nastavenie technikom zaručí úspornú a bezpečnú prevádzku. Zanedbanie pravidelných revízií naopak môže zvýšiť spotrebu kotla až o štvrtinu.

Návštevu autorizovaného technika preto netreba odkladať. „Hlavne na jeseň je vyťaženosť revíznych pracovníkov vyššia, preto v tomto období treba počítať aj s vyššou cenou. Ľudia si však môžu ich návštevu objednať aj na jar. To isté platí aj pre kominárov,“ upozorňuje Prísečan.

Za neskontrolovaný komín hrozí pokuta

Na jar by o dôkladnú kontrolu nemal byť ochudobnený ani komín. Bez ohľadu na to, aký spotrebič je na komín napojený, vždy je dôležitá priechodnosť spalinových ciest. Zanesený komín je totiž častou príčinou požiarov. V prípade, že by sa niečo také stalo a majiteľ by nemal splnenú povinnú revíziu, poisťovňa mu škodu nepreplatí. A to ani v prípade, že by si komín čistil svojpomocne. V tomto prípade naopak majiteľovi hrozí dokonca pokuta.

Frekvencia kontrol komína sa pritom líši od typu spotrebiča a jeho tepelného výkonu. Niektoré spalinové cesty podliehajú prísnejším nariadeniam. Je tiež rozdiel či ide o spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW alebo nad 50 kW. Napríklad komín bez vložky, na ktorý sú napojené spotrebiče na plyn s výkonom do 50 kW, treba kontrolovať každých 6 mesiacov. Ak ide o komín s vložkou, je potrebné ho kontrolovať každých 12 mesiacov. Pokiaľ sú to spotrebiče na kvapalné alebo tuhé palivá, dokonca každé štyri mesiace.

V prípade, že sú na komín napojené spotrebiče na kvapalné alebo tuhé palivá s tepelným výkonom nad 50 kW, revízia je potrebná každé dva mesiace. Každých šesť mesiacov technik musí skontrolovať komín, na ktorý je napojený spotrebič na plyn s výkonom nad 50 kW. Výnimku predstavuje nevyužívaný komín v novostavbách, ktorý stačí kontrolovať len raz za dva roky.

 

Základnú starostlivosť o tepelné čerpadlo zvládnete sami

Rozšírenou alternatívou vykurovania je v posledných rokoch aj tepelné čerpadlo. Jeho základnú údržbu ľudia často zvládnu sami. Pokiaľ majú tepelné čerpadlo umiestnené vonku, môžu začať tým, že skontrolujú, či okolie vonkajšej jednotky nie je po zime zanesené neporiadkom. O ostatné sa postará vyškolený servisný technik.

Tepelné čerpadlo od ENBRA

Pri samotnom tepelnom čerpadle je nutné pravidelne kontrolovať chladiacu kvapalinu, vyčistiť filtre a skontrolovať, či chladiaci okruh správne tesní. Ak nie, svedčili by o tom mastné miesta alebo dokonca olej na spájanom mieste. „Takýto signál naznačuje väčší problém. Autorizovaný servisný technik však vie, ako v takomto prípade alebo v prípade poruchy elektroinštalácie ďalej postupovať a chybu odstrániť. Neuváženým zásahom by majitelia mohli prísť o záruku na tepelné čerpadlo,“ upozorňuje Martin Prísečan.

Dodáva, že spôsob kontroly sa vždy odvíja od typu tepelného čerpadla. „Pre správne fungovanie je každoročný servis a revízia tepelného čerpadla základom dlhoročného a bezpečného fungovania. Časová aj finančná investícia je pritom neporovnateľne menšia, ako riešenie problémov a porúch vyplývajúcich zo zanedbaného servisu,“ uzatvára Martin Prísečan.

 

 

Nájdite si servisného technika vo vašom okolí cez našu servisnú sieť

Servisná sieť