Nový kompaktný merač tepla SONTEX 739

10. 4. 2015
Merač tepla Sontex SUPERCAL 739 – inovatívny nástupca 539-ky

Švajčiarska spoločnosť SONTEX S.A., uvádza na trh nový kompaktný merač tepla/chladu Supercal 739.

Nová generácia obľúbeného, spoľahlivého a jednoduchého Supercal 539 prináša nové progresívne riešenia:

 •  inovovaný dizajn
 • rozšírené komunikačné možnosti
 • možnosť oddelenej montáže  kalorimetrického počítadla

SUPERCAL 739 je dodávaný v štandardných veľkostiach (tak, ako sme boli zvyknutí pri Supercal-u 539)

 • Jednovtokový mechanický prietokomer
 • DN15 – qp0,6 a 1,5
 • DN20 – qp 2,5
 • Odporové snímače Pt 1000 s dĺžkou 150 cm, zaručujú rýchlu odozvu merania teplôt
 • Kombinované meranie tepla a chladu – automatické prepnutie na základe zmeny teplotných podmienok v systéme
 • Merací cyklus < 10s
 • NOVÉ – možnosť oddeliť kalorimetrické počítadlo od prietokomernej časti a pripevniť oddelene – dĺžka kábla 60 cm
 • NOVÉ – vybavené možnosťou rádiového odpočtu Wireless M-Bus v pásme 868 MHz
 • NOVÉ –možnosť dodávky so životnosťou batérie 12 rokov
 • NOVÉ – všetky modely s M-Bus sú vybavené napájaním z M-Bus linky
 • NOVÉ – archív 18-tich mesačných kumulovaných hodnôt

Všetky tieto rozšírené možnosti, spolu s už štandardnými impulznými vstupmi/výstupmi umožňujú integráciu týchto meračov do automatizovaných systémov v inteligentných budovách, vhodný do bytových odovzdávacích staníc.

Supercal 739 je novou, lepšou, modernejšou voľbou na presné meranie a rozpočítanie tepla v objektoch.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.