Šetria prírodu aj peniaze vlastníkov. Do prevádzky sa každý rok vráti deväťtisíc zelených vodomerov

7. 7. 2023
Kúpiť vodomer, počkať, kým vyprší platnosť overenia, a potom zariadenie vyhodiť do kontajnera. Podobným spôsobom premýšľa väčšina Slovákov, keď raz za päť rokov vymieňa bytový vodomer. V energetike ale existuje riešenie, ktoré je ekologické a zároveň pomáha šetriť náklady – zelené vodomery. Do prevádzky sa vďaka Autorizovanému metrologickému pracovisku každý rok vráti takmer deväťtisíc meračov, a ušetria tak tisíce kilogramov odpadu na slovenských skládkach. Novinkou je, že okrem zelených vodomerov si ľudia môžu ekologickým spôsobom vymeniť aj merače tepla.

Štandardná platnosť overenia bytových vodomerov na Slovensku je stanovená na päť rokov. Tým ale funkčnosť zariadenia skončiť nemusí. Spoločnosť ENBRA, ktorá sa venuje službám v oblasti technického zariadenia budov, ponúka svojim zákazníkom ekologické riešenie zelených meračov, ktoré spočíva v tom, že po vypršaní platnosti overenia vodomera nekončia na skládke odpadu a vracajú im nový život.

Kúpou a inštaláciou vodomera to u ENBRY nekončí. Spoločnosť svojim zákazníkom poskytuje kompletnú starostlivosť - vrátane opravy, overenia a opätovného použitia zariadenia. „Technici v našom metrologickom pracovisku zariadenie rozložia, vymenia a vyčistia jednotlivé diely. Následne zariadenie vynulujú a overia jeho funkčnosť predpísanými metrologickými postupmi“ popisuje Martin Guštafík, riaditeľ Autorizovaného metrologického pracoviska ENBRA SLOVAKIA. Týmto spôsobom sa potom zo strediska AMP vracia späť do obehu takmer deväťtisíc vodomerov ročne.

Časovo ohraničená životnosť podobných meračov podľa Guštafíka neexistuje. „Po vypršaní platnosti overenia, ktorá je 5 rokov, nie je potrebné vodomer hneď vyhadzovať. Miesto toho ho môžu ľudia nechať opäť opraviť a overiť, aby mohol poslúžiť znova. Týmto spôsobom šetria suroviny, ako je mosadz a väčšina plastov, ktoré by inak skončili ako odpad. A okrem toho tiež svoju peňaženku, pretože nový vodomer je podstatne drahší,“ vysvetľuje Guštafík s tým, že konečné rozhodnutie majú samozrejme v rukách vlastníci nehnuteľnosti, ktorí môžu vyberať medzi výmenou nového merača a použitím následne overeného.

Zelený vodomer vydrží aj pätnásť rokov

Platnosť overenia bytových vodomerov je zákonom stanovená na päť rokov, zatiaľ čo pri meračoch tepla sú to štyri roky. Tento časový úsek by mal zaistiť, že sa merače pravidelne kontrolujú a spĺňajú kritériá pre presnosť merania energií. „Pokiaľ merač spĺňa metrologické kritériá, môže sa opakovane použiť,“ vysvetľuje Guštafík. Napriek tomu sa môže stať, že opravované zariadenie v priebehu času už nemusí vyhovovať aktuálnym trendom a požiadavkám trhu, čo môže byť dôvodom pre jeho obmenu. „V bežných podmienkach sa ale môžeme pokojne baviť aj o pätnástich rokoch. V praxi to znamená, že merač je nový, a potom dvakrát overený,“ hovorí Guštafík.

Autorizované metrologické pracovisko ENBRA zhromaždilo štatistiky, ktoré potvrdzujú efektívnosť ekologického prístupu. V minulom roku sa opravilo a overilo takmer 9 000 kusov vodomerov, ktoré by inak skončili na skládke odpadu. Týmto spôsobom sa podarilo ušetriť nielen suroviny, ale tiež finančné prostriedky používateľov. „Opravený merač je výrazne lacnejší ako nový, a navyše sa môže vybaviť rádiovým modulom pre vzdialený odpočet energií,“ dodáva Guštafík s tým, že inštalácia takého modulu je otázkou niekoľkých sekúnd. Montéri potom merač nakonfigurujú a zariadenie môže ísť znova k používateľom. Zariadenie s diaľkovým odpočtom v nasledujúcich rokoch príde vhod – povinnosť koncových používateľov zabezpečiť, aby určený merač bol vybavený funkciou diaľkového odpočtu, sa blíži. Platiť začne od 1. januára 2027.

Celoročná výmena zelených meračov tepla

K dlho používaným ekologickým vodomerom sa po novom pridáva aj nová generácia zelených meračov tepla. Tie sú založené na podobnom princípe – použité zariadenie technici vymenia za vopred overený a následne overený produkt. „Naše riešenie spočíva v tom, že si vytvárame vlastnú zásobu meračov, z ktorej potom čerpáme. Konkrétne ide o náš najpopulárnejší merač ENBRA SUPERCAL 739. Túto výmenu ponúkame formou kus za kus, čo znamená iba jednu montážnu akciu. Staré zariadenie sa demontuje a namontuje sa nové, už vopred overené,“ dopĺňa Guštafík.

Nové ekologické riešenie v oblasti meračov tepla znamená pre koncových zákazníkov predovšetkým úsporu času. V minulosti sa totiž počas jedného výjazdu demontovali, tým pádom bol celý systém uzatvorený, a až po overení sa opäť uviedli do prevádzky, a to pre domácnosť nezriedka znamenalo dlhé časové oneskorenie. Jednou montážnou akciou navyše vlastníci nehnuteľnosti ušetria aj peniaze, napríklad v podobe nižších finančných nákladov na dopravu.

„Riešenie zelených meračov tepla preto v praxi prináša dva hlavné benefity – tým prvým je iba jediná montážna akcia. Počas nej stihneme demontovať aj nainštalovať nový merač. Druhá výhoda spočíva v tom, že môžeme merače vymieňať celoročne, pretože vďaka novému riešeniu nie sme obmedzení prestávkou vo vykurovacej sezóne,“ objasňuje Guštafík s tým, že aj pri zelených meračoch tepla je modul pre diaľkový zber údajov samozrejmosťou. „Iný variant už ani neponúkame,“ dodáva riaditeľ metrologického pracoviska spoločnosti ENBRA SLOVAKIA.