Bytové vodomery

Rádiový antimagnetický suchobežný vodomer ER-AM 

ENBRA - vodoměr ER-AM

   

 

 

Popis

Bytový vodomer ER-AM je suchobežný jednovtokový vodomer vyznačujúci sa mimoriadne vydarenou konštrukciou s použitím mnohých technických vylepšení. To spolu s precíznou výrobou zabezpečuje mimoriadnu presnosť meradla nielen pri ustálenom prietoku vody, ale tiež pri rýchlom nábehu a dobehu prietoku, čo je obzvlášť dôležité pri používaní pákových batérií.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • mimoriadne presný (Rmax = 100)

 • zvýšená presnosť v kombinácii s pákovými batériami

 • výnimočné antimgnetické vlastnosti, nad rámec požiadaviek MID

 • bez nutnosti ukľudňujúcich dĺžok na vstupe a výstupe

 • špeciálny tvar tlakovej dosky zvyšuje odolnosť proti mrazu

 • masívna, mechanicky veľmi odolná konštrukcia

 • pripravený na montáž rádiomodulu – prenos informácií o veľkosti a smere prietoku

 • kryt číselníka z nárazuvzdorného materiálu je otočný pre ľahký odpočet údajov a je hermeticky uzavretý – ochrana proti zahmleniu

 • typovo schválený podľa najnovšej európskej normy podľa 2004/22/ES – MID

 

Suchobežný vodomer ET a ET I    

 ENBRA - vodoměr ET a ET I    

Popis

Jednovtokový lopatkový vodomer ET, ET I (s integrovaným impulzný výstup) je určený predovšetkým domácnostiam (rodinné domy, inštalačné jadrá v nájomných domoch), kde je možné využiť možnosti oboch montážnych polôh.

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • dvojložiskové zafírové uloženie lopatkového kolesa
 • dlhodobá životnosť a stabilita metrologických parametrov
 • záruka 3 roky
 • vyhotovenie ET I s kontaktným impulzným výstupom 1/10 l/imp
 • dimenzia/prietok DN15/2,5 a DN20/4
 • na meranie studenej vody T30 a teplej vody T30/90
 • typové schválenie MID
 • garancia antimagnetickej odolnosti podľa nových predpisov systému MID
 • otočný číselník pre ľahký odpočet údajov
 • montážna poloha vodorovná a zvislá

 

Systémový suchobežný vodomer ENBRA Wehrle           

ENBRA - vodoměr ENBRA Wehrle MODULARIS

 

 

Popis

Systémový vodomer ENBRA Wehrle Modularis je určený predovšetkým na meranie spotreby vody v bytových domoch a administratívnych a priemyselných objektoch. Od bežne používaných vodomerov sa líši tým, že je ho možné pri montáži alebo v priebehu používania osadiť niekoľkými typmi systémových modulov, ktoré umožňujú okrem vizuálneho odpočtu tiež odpočet na diaľku.

 

Vlastnosti

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • bezkonkurenčné antimagnetické vlastnosti
 • dvojložiskové uloženie lopatkového kolesa
 • suchobežné jednovtokové vyhotovenie
 • dlhodobá životnosť a stabilita metrolog. parametrov
 • možnosť osadenia rádiovým, impulsným (S0) alebo M-Bus modulom modulom 
 • teplotná trieda T30 pre meranie studenej vody (ETK-EAX) a T30/90 pre meranie teplej vody (ETW-EAX)
 • otočný číselník pre ľahký odpočet údajov
 • montážna poloha vodorovná a zvislá
 • typové schválenie podľa MID

 

Mokrobežný vodomer DBRF, DBRC „DOMUS“ 

ENBRA - mokroběžný vodoměr DBRF DBRC DOMUS

 

 

Popis

Bytový mokrobežný vodomer DOMUS je určený predovšetkým na meranie spotreby teplej a studenej vody v bytových domoch a administratívnych budovách. Od bežne používaných vodomerov sa líši tým, že jeho číselník je spoločne s meracím mechanizmom zatopený meranou kvapalinou a prenos údajov na číselník je priamo mechanický bez spojky. Tým odpadá akékoľvek ovplyvnenie meraných hodnôt z vonkajšej strany meradla.

 

Vlastnosti

 Základná charakteristika a vlastnosti:

 • z hľadiska konštrukcie magneticky neovplyvniteľný

 • dvojložiskové uloženie lopatkového kolesa

 • mokrobežné jednovtokové vyhotovenie

 • dlhodobá životnosť a stabilita metrolog. parametrov

 • DBRF – typové schválenie podľa MID pre studenú vodu – teplotné triedy T 30 a T 50

 • DBRC – typové schválenie podľa EÚ pre teplú vodu – 90 °C

 • číselník je chránený plastovým krytom s krycím viečkom

 • meradlo nepotrebuje na vstupe ani výstupe ukľudňujúce dĺžky

 • montážna poloha vodorovná a zvislá

 

Krúžkový objemový vodomer ALTAIR                          

ENBRA - kroužkový objemový vodoměr ALTAIR V3

 

 

Popis

Vodomer ALTAIR je všestranne použiteľný. Vzhľadom na veľkú meraciu komoru môže byť použitý v bytovej oblasti alebo ako hlavný vodomer. ALTAIR je modulárne meradlo a môže byť kedykoľvek aktuálne osadený odpočtovým systémom IZAR RADIO, impulzným vysielačom IZAR PULSE alebo IZAR DOSING pre rozšírenie svojich možností.

 

Vlastnosti

 

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • modulárna konštrukcia objemového vodomera

 • veľkosť meradla DN 15 až DN 40

 • počiatočná hodnota rozbehu 2 l/h pri dimenzii DN 15

 • veľmi nízka tlaková strata

 • nové modulárne počítadlo „ Ha + Ti“

 • na prianie číselník meradla vo vyhotovení sklo/kov

 • typové schválenie podľa smernice MID do meracieho rozsahu R = 500

 • vysoký dynamický rozsah

 • montážna poloha vodorovná a zvislá

 

 
                                              

 

 

Kontaktný formulár

Povinné *