Predaj produktov

Našim partnerom ponúkame nielen kompletné portfólio produktov pod značkou ENBRA, ale aj technické zázemie, poradenstvo a pravidelné školenia.

Nájdete u nás ucelenú ponuku produktov pre meranie spotreby vody a tepla, vykurovaciu techniku, vzduchotechniku a chladenie.

 

Tak ako sa naši partneri starajú o produkty v domácnostiach a budovách, v ktorých sú inštalované, staráme sa my o zázemie a vybavenosť našich partnerov. Máme silný tím produktových manažérov, ktorí pravidelne našich partnerov školia a sú im k dispozícii pre konzultáciu či pre riešenie problémov.

 Meranie vody a tepla

VODOMERY

MERAČE TEPLA A CHLADU 

REGULÁCIA TEPLA

 

Vykurovanie a chladenie

KOTLY

OHRIEVAČE VODY

TEPELNÉ ČERPADLÁ

KLIMATIZÁCIE

Servisná sieť

SERVISNÁ SIEŤ