Spotreba v reálnom čase? Aké sú výhody meradiel pripojených na internet?

9. 2. 2022
Povinnosť mať nainštalované meradlá s diaľkovým odpočtom bude síce na Slovensku platiť až o niekoľko rokov, už teraz sa však môžeme stretnúť s modernými variantmi, ktoré umožňujú sledovať spotrebu v podstate v reálnom čase. Týkať sa to môže meračov tepla a chladu, vodomerov či pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátoroch. S akými parametrami pracujú? Aké poruchy vedia diagnostikovať? A koľko energie je možné ušetriť pomocou takzvanej smart regulácie?

Časy, keď do bytu musí vždy na začiatku roka vstupovať odpisovateľ energií, aby bolo možné rozpočítavať spotrebu vody a tepla, sa pomaly stávajú minulosťou. Od roku 2027 by aj slovenské domácnosti mali povinne prejsť na diaľkový rádiový odpočet. V prvom rade by sa to malo dotknúť pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a vodomerov na teplú vodu a následne aj bytových meračov tepla. „Povinnosť síce začne platiť až od 1.1.2027, v praxi to však znamená, že vodomery na teplú vodu nainštalované po 1. januári tohto roka by túto funkciu už mali mať, prípadne by malo byť možné nainštalovať komunikačný modul na tieto vodomery dodatočne. Čas overenia bytových vodomerov a ich pravidelná výmena je totiž päť rokov,“ uvádza Dušan Slobodník, generálny riaditeľ spoločnosti ENBRA SLOVAKIA.

Pokiaľ by meradlo komunikačný model nemalo alebo neumožňovalo jeho dodatočnú inštaláciu, bude ho nutné do piatich rokov vymeniť. Podľa Dušana Slobodníka však vodomery túto dodatočnú funkciu štandardne umožňujú, a tak je na rozhodnutí vlastníkov bytov, či pri pravidelnej výmene vodomerov už zvolia vodomer s rádiovým modulom, alebo sa rozhodnú rádiový modul inštalovať dodatočne.  V prípade bytových meračov tepla už od roku 2023 dáva ekonomicky zmysel len montáž meračov tepla výhradne s diaľkovým odpočtom. Čas platnosti overenia a ich výmena je o rok kratšia, a to štyri roky. Aj na ne sa od roku 2027 bude vzťahovať nová legislatíva. Ak sa chystáte na výmenu pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, tak už nie je dôvod čakať, a už je potrebné inštalovať len tie s funkciou diaľkového odpočtu.

Úspora až 30 percent energie

Meradlá s rádiovou komunikáciou sú určitým predstupňom plnohodnotných smart prístrojov, ktoré umožňujú sledovať spotrebu v podstate kedykoľvek a odkiaľkoľvek vďaka takzvanému internetu vecí v reálnom čase. Aj tieto prístroje sú už bežne na trhu.

„Všetko speje k tomu, že inteligentné merače budú pre väčšinu používateľov štandardom. Dokážu komunikovať obojsmerne, dáta z nich sa prenášajú do niektorej z webových či mobilných aplikácií, kde sú spracované do prehľadných grafov. Už dnes, keď ceny energií rastú, však môžu byť pre domácnosti prínosom. Inteligentné merače sú totiž aktuálne jedným z mála prostriedkov, ako s rastúcimi výdavkami bojovať. Pri šikovnej regulácii a kontrole spotreby sa dá ušetriť až 30 percent energie,“ hovorí Dušan Slobodník.

Deteguje spätný tok, únik či manipuláciu s magnetom

Pri aktuálnom raste cien energií používatelia ocenia aj porovnanie výdavkov za predchádzajúce roky alebo mesiace. Inteligentné merače okrem základných údajov generujú aj informácie pre pokročilú diagnostiku a monitoring prípadných porúch. Umožňujú napríklad identifikovať poruchu vodomeru, spätný tok vody alebo jej únik, pokus o ovplyvnenie magnetom či nefunkčnú termostatickú hlavicu. 

Používatelia môžu svoje návyky upraviť aj na základe mesačného či medziročného porovnania. „Aby porovnanie nákladov za teplo bolo čo najpresnejšie, je možné upraviť porovnania o klimatický faktor. Klimatický faktor zohľadňuje, ako bola celková spotreba ovplyvnená priemernými teplotami počas roka a umožňuje tak porovnávať spotreby jednotlivých dní a mesiacov medzi sebou. Používateľ má tak o spotrebe tepla a výdavkoch kompletný prehľad a vďaka dátam v mobilnej aplikácii oveľa lepšie dokáže ovplyvňovať svoje účty za teplo,“ vysvetľuje Dušan Slobodník.

Kontrola spotreby tepla alebo studenej a teplej vody v reálnom čase tak môže zabrániť nielen škodám, ale aj plytvaniu. Postačí na to notifikácia o zvýšenom odbere v inteligentnom zariadení. Ako ušetriť, napovie aj porovnanie dennej spotreby domácnosti s priemerom bytového domu. Ak napríklad spotreba vody výrazne prevyšuje priemer celého bytového domu, môže sa konkrétna domácnosť snažiť spotrebu obmedziť.

Chcete vedieť viac?

Kontaktujte nás