Tepelné čerpadlo pri novostavbách, plynový kotol pri rekonštrukcii. Pri vykurovaní rozhoduje hneď niekoľko faktorov

16. 6. 2023
Záujem o náhradu plynového kotla za tepelné čerpadlo rastie, jeho obľuba na Slovensku vzrástla len za minulý rok o necelých 90 percent. Obstarávacia cena tepelného čerpadla je síce oproti plynovému kotlu vyššia, vykurovanie domu či bytu ale môže vyjsť v dlhodobom horizonte lacnejšie. Lenže odborníci napriek aktuálnemu trendu v predajoch upozorňujú, že čerpadlo nemusí byť vhodné pre každý typ stavby. Ako sa líšia ročné náklady oproti plynovému kotlu a čo je pri rozhodovaní najdôležitejšie?

Obľuba tepelných čerpadiel na Slovensku rastie. Podľa britského spravodajského webu Carbon Brief, ktorý sa špecializuje na problematiku zmeny klímy a popularizáciu vedy, má záujem o tento typ vykurovania o 88 % viac Slovákov, ako ukazujú dáta European Heat Pump Association, ktorá združuje výrobcov, dodávateľov, inštalatérov, výskumné inštitúcie a ďalšie zainteresované subjekty pôsobiace v oblasti tepelných čerpadiel. Aktuálny výskum sa zameral na porovnanie v rokoch 2021 a 2022. Podľa odborníkov to ale ani zďaleka neznamená, že by plynové kotly ako zdroj vykurovania boli na ústupe.

„Momentálne je ťažké zhodnotiť, či zákazníci preferujú tepelné čerpadlo alebo plynový kotol. Áno, pri novostavbách môžeme pozorovať jednoznačný trend, kedy stavebné firmy z legislatívnych dôvodov uprednostňujú tepelné čerpadlá. Pri rekonštrukciách, naopak, prevládajú kotly. Kartami miešajú tiež dotačné programy, ktoré podporujú práve nákup čerpadla,“ vysvetľuje Martin Prísečan, produktový manažér pre vykurovaciu a chladiacu techniku zo spoločnosti ENBRA SLOVAKIA, ktorá sa zaoberá riešeniami v oblasti technického zariadenia budov.

Rozdiel je v efektivite aj obstarávacej cene

Štátny príspevok na tepelné čerpadlo sa na Slovensku pohybuje v hodnote od 2 700 do 3 400 eur. Jeho hodnota závisí od výkonu zariadenia a splnenia podmienok, ktoré stanovuje ministerstvo životného prostredia. Suma za čerpadlo sa najskôr musí uhradiť celá, dotáciu potom používateľ dostane až po samotnej realizácii. Pre plynové kondenzačné kotly už štát dotácie neposkytuje.

Záujemcovia o nové čerpadlo alebo kotol by si preto mali rozmyslieť, akú vstupnú investíciu chcú do zariadenia vložiť. Do hry tu vstupuje matematika: obstarávacia cena kvalitného tepelného čerpadla pre stredne veľký dom je zhruba sedemtisíc eur. Nový kondenzačný plynový kotol vrátane príslušenstva a montáže oproti tomu vyjde omnoho lacnejšie, a to približne na tritisícpäťsto eur.

Aj keď je obstarávacia cena tepelného čerpadla vyššia ako cena plynového kotla, ročné platby spojené s nákladmi na vykurovanie sú približne o 20 až 30 % nižšie ako výdavky za kondenzačný plynový kotol. Návratnosť potom závisí od obstarávacej ceny tepelného čerpadla, jeho pravidelného ročného servisu a výšky ročných platieb. Môže sa pohybovať približne medzi siedmimi a desiatimi rokmi. „Čo sa týka kotlov, je jednou z premenných otázka ceny plynu – počas minulého roka vyletela hore, na začiatku roka 2023 zase čiastočne klesla,“ tvrdí Prísečan.

Rolu môže hrať zateplenie budovy aj miesto bydliska

Existuje množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú vhodnosť tepelného čerpadla ako zdroja tepla. Najrozšírenejšou chybou je inštalácia tepelného čerpadla v kombinácii s následným vonkajším zateplením budovy, čo môže spôsobiť predimenzovanie tohto zariadenia. Do úvahy je potrebné vziať tiež klimatické podmienky, respektíve vhodnosť vzhľadom na región, v ktorom domácnosť žije. Tepelné čerpadlá totiž majú svoje limity výkonu a efektivity pri nízkych teplotách.

„Ponúkame tepelné čerpadlá, ktoré efektívne fungujú aj pri mínus pätnástich stupňoch. Finančne sú ale náročnejšie. V regiónoch s nízkymi teplotami je určite potrebné zaistiť ešte alternatívny zdroj tepla,“ doplňuje Prísečan. Čerpadlá navyše potrebujú pre svoju bezchybnú prevádzku vhodný priestor na vonkajšiu, prípadne aj vnútornú jednotku. Obmedzením môže byť tiež maximálna vzdialenosť medzi týmito jednotkami, ktorá sa nesmie prekročiť.

Tu majú kondenzačné kotly výhodu – potrebujú malý priestor na inštaláciu, majú širšiu inštalačnú a servisnú sieť. „Kondenzačný kotol je na rozdiel od toho konvenčného veľmi efektívny. Dokáže využiť teplo vznikajúce nielen pri horení plynu, ale aj zvyškové teplo zo spalín, ktoré pri konvenčnom kotle uniká. Preto sa účinnosť našich kondenzačných kotlov počíta na úrovni, ktorá dosahuje 108 %,“ hovorí produktový manažér spoločnosti ENBRA SLOVAKIA. Podľa neho je pri tomto type zariadenia nevýhodou skutočnosť, že plynárenská sieť nedosiahne napríklad do odľahlých lokalít. „Plynovody na Slovensku nie sú zavedené všade a aktuálnym trendom je, že v novo obývaných lokalitách sa o nich ani neuvažuje,“ poukazuje na možné nevýhody obstarania plynového kotla Prísečan.

Nech už sa ľudia rozhodnú pri investícii do bývania akokoľvek, nemali by zabúdať na každoročnú servisnú prehliadku. Kvalitný pozáručný servis kotla alebo čerpadla je veľmi dôležitý – znižuje spotrebu a predlžuje životnosť. „Partnerská servisná sieť ENBRA má svoje zastúpenie po celom Slovensku, pričom počet partnerov sa neustále rozširuje. Ponúka odbornú inštaláciu a pravidelný servis, a to tak pre plynové kotly, ako aj tepelné čerpadlá, klimatizácie, fotovoltaické elektrárne či rekuperácie,“ uzatvára Prísečan.

Kontaktujte nás