Ekvitermická regulácia bytových domov

 
Ekvitermická regulácia umožňuje, aby váš bytový dom odobral len toľko tepla od dodávateľa, koľko skutočne potrebujete.
Na základe teplotechnických vlastností vášho bytového domu je možné zvoliť idividuálny režim prevádzky dodávky tepla práve pre váš objekt.
 
     Regulácia s podružnou ekvitermickou reguláciou
 
Inštaláciou ekvitermickej regulácie je možné získať kontrolu nad úsporami a dosiahnuť priemerné úspory za celý rok približne 11%.

Toto je najefektívnejší spôsob, ako mať spotrebu tepla a svoje účty pod kontrolou.

 
Naviac, ekvitermická regulácia je jediným skutočne zmysluplným riešením hydraulického vyregulovania po zateplení objektu.
 

Chcem sa opýtať