Kontrola sústav vykurovania a teplej vody

Dostávate od dodávateľa tepla to, čo máte zazmluvnené a v požadovanej kvalite?
Platíte aj za teplo, ktoré nedostávate? Máte dostatočne teplú vodu? Alebo až príliš teplú?
Sú vaše rozvody skutočne vyregulované, správne zateplené a vyregulovanie funkčné?
Ste si istí, že všetko je v poriadku a už nemôžete viac ušetriť?
 
Ponúkame vám kontrolu sústavy ÚK a TV, ktorá vám zodpovie všetky tieto otázky.
Odborné overenie kvality dodávky tepla a teplej vody zo strany dodávateľa môžu byť pre vás buď ubezpečením, že je všetko v poriadku, alebo nemilým prekvapením, ktoré si vyžaduje riešenie.
 
       Vyregulovanie sústav UK a TV 
 

 

"Za tú istú teplú vodu môžete pri nevyregulovanej sústave TV (teplej vody) zaplatiť aj o 30% viac ako váš sused!"
 

Kontrola parametrov dodávky teplej vody od dodávateľa, revízia stavu rozvodov teplej vody a hydraulického vyregulovania

Výhody revízie rozvodov TV pre vlastníkov bytov:

  • Meranie teploty teplej vody dodávanej výrobcom tepla so záznamom, a teda kontrola, či dostávate to, začo si platíte.
  • Overenie, či má sused na 5. poschodí rovnakú teplotu vody ako sused na 1. poschodí – kontrola hydraulického vyregulovania TV.
  • Test funkčnosti uzatváracích ventilov – eliminácia škôd pri havárii.
  • Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
  • Návrh opatrení pre využitie potenciálu úspor.
               vyregulovanie vykurovacej sústavy
 

Kontrola parametrov dodávky vykurovania od dodávateľa, revízia stavu rozvodov ÚK a hydraulického vyregulovania.

Výhody revízie rozvodov TV pre vlastníkov bytov:

  • Meranie teploty na vstupe do objektu a preverenie kvality dodávky ÚK od dodávateľa.  
  • Meranie parametrov diferenčného tlaku a prietoku na vstupe objektu - pre odstránenie nadprietoku a hluku sústavy ÚK.
  • Kontrola stavu uzatváracích a regulačných ventilov a stavu hydraulického vyregulovania ležatých rozvodov ÚK objektu. 
  • Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.
  • Návrh opatrení pre využitie potenciálu úspor.

 

Kontaktujte nás, poradíme vám

 
 
 
 
Súvisiace články:
Ste z dodávkou tepla a teplej vody spokojní?
ZÁSADY KONTROLY A UDRŽIAVANIA HYDRAULICKÝCH SYSTÉMOV ÚK A TV
 
 
Súvisiace služby:
Hydraulické vyregulovanie ÚK a TV
Regulácia tepla v bytoch