Náš príbeh

ENBRA, to je vykurovanie, chladenie a meranie spotreby vody. Dodáme vám to, čo potrebujete, najlepšie, ako vieme.

ENBRA sme my všetci!

Sme popredný dodávateľ špičkových vodomerov, sme jeden z najvýznamnejších dodávateľov meračov tepla, rozumieme metrológii, vieme vyriešiť vykurovanie aj chladenie, aj zabezpečiť rozpočítavanie nákladov tepla a vody. Ale predovšetkým sme Katarína, Dušan, Martin, Lucia, Peter, Štefan, Milan a mnohí ďalší. A všetci spoločne sme ENBRA. Je nám spolu fajn, máme rovnaké hodnoty, a to sa podpisuje na tom, že robíme našu prácu radi a dobre.

Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. vznikla v roku 1995, ako dcérska spoločnosť Enbra, a.s. v Českej republike.

Už od svojho začiatku sa vo firme niesla rodinná atmosféra, ktorú do nej vniesli ešte jej majitelia - manželia Božena a Josef Brabencovci. Tento trend sa zachoval až dodnes a aj vďaka tomu je kolektív ENBRA zomknutý tak, že všetci ťahajú spoločne za jeden povraz.

ENBRA sme my všetci 

 

NEUSTÁLE PRACUJEME NA SVOJEJ ODBORNOSTI, ABY SME MOHLI BYŤ UŽITOČNÍ

ENBRA SLOVAKIA dbá na to, aby každé pracovné miesto bolo obsadené ľuďmi s dostatočnými expertnými znalosťami a aby boli vo svojom odbore skutočnými profesionálmi. Tomu podlieha nielen samotný výber zamestnancov, ale aj ich vzdelávanie, rozvoj, sebarealizácia a motivácia.

 

SPOLU DOKÁŽEME VIAC

Dobré vzťahy sú v ENBRA SLOVAKIA dôležitým aspektom pre úspešnú spoluprácu. Preto sa ich spoločnosť snaží rozvíjať nie len vo svojom internom prostredí, ale prenáša ich aj na svoje okolie, či už ide o zákazníkov, dodávateľov alebo iných obchodných partnerov. Za dôležitý základ pre vznik dobrého vzťahu považujeme obojstranne výhodnú spoluprácu a vzájomnú dôveru. Myslíme si, že iba na takýchto základoch je možné budovať dlhodobo úspešné podnikanie a spoluprácu.

 

INOVÁCIE SÚ MOTOROM ÚSPECHU

ENBRA SLOVAKIA patrí medzi popredné spoločnosti na trhu v oblasti metrologických služieb (overovanie meračov tepla a vody), v oblasti merania tepla, vody a rozpočítavania nákladov, ale aj v oblasti vykurovacej a chladiacej techniky.

Túto pozíciu preukazujeme svojim trhovým podielom aj inováciami a vývojom nových technológií, ktoré na trh prinášame. Našim cieľom je neustále ponúkať svojim partnerom a zákazníkom také riešenia, ktoré budú viesť k zvyšovaniu životného komfortu a znižovaniu nákladov.

 

ÚSPECH SI VYŽADUJE ZODPOVEDNOSŤ

Ako úspešná firma si uvedomujeme aj svoju spoločenskú zodpovednosť. Preto sa snažíme angažovať všade tam, kde vidíme, že je to potrebné alebo kde vieme ponúknuť našu odbornosť v prospech komunity či celej spoločnosti.

ENBRA SLOVAKIA je iniciátorom a zakladajúcim členom asociácie ARTAV Slovensko (Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko), ktorá si dala za cieľ pomôcť pri tvorbe novej, lepšej a spravodlivejšej legislatívy v tejto oblasti.