Náš príbeh

Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. vznikla 13.3.1995 zápisom do Obchodného registra Slovenskej republiky, ako dcérska spoločnosť Enbra, spol. s r.o. v Českej republike.

Už od svojho začiatku sa vo firme niesla rodinná atmosféra, ktorú do nej vniesli ešte jej majitelia - manželia Božena a Josef Brabencovci. Tento trend sa zachoval až dodnes a aj vďaka tomu je kolektív ENBRA zomknutý tak, že všetci ťahajú spoločne za jeden povraz.

 

„NEUSTÁLE PRACUJEME NA SVOJEJ ODBORNOSTI, ABY SME MOHLI BYŤ UŽITOČNÍ“ Tím ENBRA

ENBRA SLOVAKIA dbá na to, aby každé pracovné miesto bolo obsadené ľuďmi s dostatočnými expertnými znalosťami a aby boli vo svojom odbore skutočnými profesionálmi. Tomu podlieha nielen samotný výber zamestnancov, ale aj ich vzdelávanie, rozvoj, sebarealizácia a motivácia.

 

„SPOLU DOKÁŽEME VIAC“, Tím ENBRA

Dobré vzťahy sú v ENBRA SLOVAKIA dôležitým aspektom pre úspešnú spoluprácu. Preto sa ich spoločnosť snaží rozvíjať nie len vo svojom internom prostredí, ale prenáša ich aj na svoje okolie, či už ide o zákazníkov, dodávateľov alebo iných obchodných partnerov. Za dôležitý základ pre vznik dobrého vzťahu považujeme obojstranne výhodnú spoluprácu a vzájomnú dôveru. Myslíme si, že iba na takýchto základoch je možné budovať dlhodobo úspešné podnikanie a spoluprácu.

 

„SPOLOČNE PRACUJEME NA ÚSPECHU NAŠICH PARTNEROV“, Tím ENBRA

ENBRA SLOVAKIA napĺňa potreby svojich obchodných partnerov aj organizovaním odborných školení a seminárov. Je nám zadosťučinením, ak odovzdané znalosti našich špecialistov sú súčasťou úspechu našich partnerov.

 

„INOVÁCIE SÚ MOTOROM ÚSPECHU“, Tím ENBRA

Nie je žiadnym tajomstvom, že ENBRA SLOVAKIA patrí medzi popredné spoločnosti na trhu v oblasti metrologických služieb (overovanie meračov tepla a vody), v oblasti merania tepla, vody a rozpočítavania nákladov, ale aj v oblasti vykurovacej a chladiacej techniky.

Túto pozíciu preukazujeme svojim trhovým podielom aj inováciami a vývojom nových technológií, ktoré na trh prinášame. Našim cieľom je neustále ponúkať svojim partnerom a zákazníkom také riešenia, ktoré budú viesť k zvyšovaniu životného komfortu a znižovaniu nákladov.

 

„ÚSPECH SI VYŽADUJE ZODPOVEDNOSŤ“, Tím ENBRA

Ako úspešná firma si uvedomujeme aj svoju spoločenskú zodpovednosť. Preto sa snažíme angažovať všade tam, kde vidíme, že je to potrebné, alebo kde vieme ponúknuť našu odbornosť v prospech komunity či celej spoločnosti.

ENBRA SLOVAKIA je iniciátorom a zakladajúcim členom asociácie ARTAV Slovensko (Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko), ktorá si dala za cieľ pomôcť pri tvorbe novej, lepšej a spravodlivejšej legislatívy v tejto oblasti.