Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) slúži na výpočet nákladov na vykurovanie. Je to najrozšírenejšia a najpoužívanejšia metóda zberu a výpočtu dát za teplo v bytových domov v Európe. PRVN zodpovedajú platným technickým normám, ktoré stanovujú požiadavky na ich funkciu a presnosť. Uplatňujú sa tam, kde vnútorné rozvody tepla pre vykurovanie vstupujú a vystupujú z bytu alebo nebytového priestoru vo viacerých miestach (jeden byt je zásobovaný teplom z viac stúpačiek a stúpačka zásobuje viac bytov).