Smart metering - energie pod kontrolou

Mať účty za teplo a vodu pod kontrolou znamená mať on-line prehlaď o svojich spotrebách.

 

Ceny energií neustále rastú, ale s portálovou službou energetického manažmentu ENBRA Poschodoch  na www.poschodoch.enbra.sk budete mať svoje účty bezpečne pod kontrolou.

 

Portálové služby energetického manažmentu, ktoré ponúkame, sú už dnes pripravené na náročné požiadavky Smernice európskeho parlamentu a rady EU 27/2012 v aktuálnom znení novely EPaR EU 2012/2018.

Naše riešenie je jedinečné tým, že vďaka konceptu ENBRA Connect dokážeme zabezpečiť zber a spracovanie dát od viacerých výrobcov a z viacerých zariadení, ktoré dnes už štandardne používajú na prenos dát protokol wM-BUS. Zároveň pomocou ENBRA Connect dokážeme spracovať aj dáta zo zariadení, ktoré posielajú dáta pomocou moderných IoT sietí ako je LoRa, Sigfox a iné. 

Chcem sa opýtať

 

Poschodoch - portál energetického manažmentu

K dispozícii okamžité, denné, mesačné dáta, poruchové stavy pre pokročilú diagnostiku a monitoring (umožňuje identifikovať napríklad stojaci vodomer, spätný tok vody, únik vody, pokus o ovplyvnenie magnetom a rovnako aj nefunkčnú termostatickú hlavicu).

 

 

ENBRA VaT SMART – softvér pre rozpočítavanie nákladov

Nový, moderný a všestranný pomocník pre zabezpečenie služby rozpočítavania nákladov za teplo a vodu.

Posledné 3 roky sme intenzívne vyvíjali náš nový softvér pre rozpočítavanie nákladov. Výsledkom je, že dnes máme silný nástroj  pre zabezpečenie profesionálnych služieb a sme pripravení na prichádzajúce legislatívne požiadavky v oblasti Smart Materingu.

 

ENBRA Connect – serverová aplikácia na zber a spracovanie dát z meračov wM-BUS a IoT sietí

 • Dešifrovanie dát
 • Dekódovanie dát
 • Parsovanie dát do jednotnej štruktúry
 • Personalizácia dát (import, export zoznamu vlastníkov bytov)
 • Okamžité hodnoty z meračov so zvolenou granularitou
 • Mesačné hodnoty
 • Export zobrazených hodnôt do *.csv
 • Automatizovaný, šifrovaný prístup k dátam metódou REST, POST formátu *.json

 

 

ENBRA EASY2 

ENBRA EASY2 je jedna univerzálna zbernica pre on-line centrálny zber dát pre všetky zariadenia všetkých výrobcov wM-BUS 868 MHz.

Dve verzie vyhotovenia podľa potrieb zákazníkov:

ENBRA EASY2 SIM (bez stavebných úprav) - Napájanie: 2 x batéria, príprava na pevné napájanie 8-24V Konektivita: SIM (LTE-M, GPRS, NB-IoT)

ENBRA EASY2 IP (častejší odpočet) -  Napájanie: pevné napájanie 8-24 V, konektor DC 5,5 x 2,1 mm Female, pasívne PoE 8-24V Konektivita: LAN Ethernet RJ-45

 

 • Pre všetky zariadenia všetkých výrobcov wM-BUS, 868 MHz
 • T, S, C vysielací režim zariadení
 • update firmvéru na diaľku
 • monitoring prenosu dát
 • Jednoduché nasadenie bez zložitej parametrizácie
 • EED produkt

 

  

Chcem sa opýtať