Štátna opera Banská Bystrica

Banská Bystrica

 

Termín realizácie : 2020

 

Popis

V roku 2020 sme dodali rádiové merače tepla a chladu Sharky 775. Dočasne si budú priebežne odčítavať údaje odpočtovou sadou ENBRA EWM. Do budúcna uvažujú o online centrálnom zbere a vyhodnotení dát. 

 

Prínos

Diaľkový zber dát z merania tepla, chladu a vody sledovaný cez centrálny dispečing.