Účty za teplo a vodu pod kontrolou

Len komplexný prístup môže priniesť efektívne riešenie.
Takmer 80 % nákladov na energie  predstavuje náklad na zabezpečenie tepla a teplej vody.
My vám pomocou komplexu našich služieb pomôžeme ušetriť toľko nákladov ako sa len dá.
 

 

Súvisiace články:
Ako v domácnosti znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody
Zatepľovanie a výmena okien v bytových domoch

Súvisiace služby:
Kontrola spotreby
Rozpočítavanie nákladov
Ekvitermická regulácia bytových domov
Regulácia tepla v byroch
Hydraulické vyregulovanie ÚK a TV
Kontrola sústav ÚK a TV