Povinnosť mesačných prehľadov o spotrebe energií je v nedohľadne. V Česku pritom bude platiť už čoskoro

Od roku 2027 musia byť merače tepla a vodomery na teplú vodu vybavené funkciou diaľkového prenosu dát, a to vo všetkých budovách a bytových domoch. Povinnosť ukladá všetkým majiteľom nehnuteľností na Slovensku nariadenie Európskej únie. Každé čerstvo inštalované zariadenie by preto malo byť vybavené SMART technológiou – inak hrozí, že ho v budúcnosti budete musieť znovu meniť.

Nutnosť implementácie SMART meračov do podnikov a domácností nariaďuje smernica Európskej rady a Európskeho parlamentu o energetickej účinnosti z roku 2012. Zároveň však kladie iba minimálne požiadavky na poskytovanie informácií o spotrebe energie svojim spotrebiteľom. Táto povinnosť sa odvíja od legislatívy jednotlivých krajín a konkrétneho regulačného rámca v danej oblasti.

 

V Česku sa už s mesačnými prehľadmi počíta

 

Jedným z príkladov takého štátu, ktorý urobil prvé kroky v zapracovaní inteligentných meracích systémov do legislatívy, je Česká republika. V súlade s novelizáciou energetického zákona majú energetické spoločnosti, ktoré poskytujú služby v oblasti dodávky energie na vykurovanie a ohrev teplej vody, povinnosť poskytovať spotrebiteľom prehľady o spotrebách energií. „Tie musia obsahovať informácie o nákladoch za predchádzajúci mesiac. Ich poskytovateľom pre služby spojené s užívaním bytových aj nebytových priestorov je majiteľ nehnuteľnosti, alebo spoločenstvo vlastníkov jednotiek,“ opisuje Ivan Ďurica, produktový a reklamačný manažér pre meraciu a regulačnú techniku zo spoločnosti ENBRA SLOVAKIA.

 

Ak sú SMART merače tepla a vody vnútri nehnuteľnosti nainštalované, platí pre poskytovateľa služieb povinnosť informovať koncového odberateľa o stave jeho spotreby. Taký postup bude od 1. januára 2027 u našich západných susedov povinný pre všetky objekty, u nás sa na podobnú novelu stále čaká.

 

Včasné obstaranie SMART technológií sa oplatí

 

Na Slovensku je povinnosťou koncových používateľov zabezpečiť, aby určený merač bol vybavený funkciou diaľkového odpočtu, a to do 1. januára 2027. „Každé čerstvo inštalované zariadenie by tak už malo byť SMART merač. Ak sa tak nestane, bude nutná predčasná výmena, ktorá môže stáť koncového zákazníka desiatky eur navyše,“ upozorňuje Ďurica. Technicky teda na našom území bude možné odčítať dáta. Na rozdiel od Česka však pre majiteľa nehnuteľnosti nevzniká povinnosť poskytnúť pravidelný mesačný prehľad o spotrebe energie.

 

Ten pritom môže mať pre spotrebiteľa hneď niekoľko prínosov. „Okrem finančnej úspory a lepšej kontroly nad energiami by som vyzdvihol potenciálnu možnosť porovnania s inými domácnosťami a všeobecne lepšiu informovanosť. Domácnosti by získali prehľad o tom, aké činnosti alebo zariadenia majú najväčší vplyv na ich spotrebu energie. Podľa toho by potom mohli upraviť svoje správanie v domácom prostredí,“ poukazuje na možnosť novelizácie zákona Ďurica.

 

„Vlastník by síce nemal byť zahltený množstvom informácií, ale má byť včas a vhodným spôsobom upozorňovaný pri nadspotrebe alebo zvýšených nákladoch, inak je SMART systém len drahým a zbytočným výdavkom, ktorý spotrebu nijako neznižuje. Koncové dáta dokážeme diaľkovo odčítať napríklad aj pomocou samostatnej zbernej centrály ENBRA EASY 2 a následne ich poskytnúť v automatizovaných systémoch zákazníka alebo jeho dodávateľom,“ vysvetľuje produktový manažér spoločnosti ENBRA SLOVAKIA.

 

Inteligentné merače prinášajú veľa výhod

 

SMART merače zaznamenávajú spotrebu požadovanej energie v reálnom čase a poskytujú používateľom podrobné informácie o tom, ako sa využíva energia – či už v domácnosti, alebo vo firme. Sú vybavené senzormi, ktoré monitorujú spotrebu a posielajú cez internet údaje do centrálneho systému, ktorý dáta vyhodnotí a zanalyzuje. Už dnes môže veľa ľudí kontrolovať svoju spotrebu priebežne počas celého roka, používatelia tieto údaje nájdu na špeciálnych webových stránkach. „Tam môžu svoju spotrebu sledovať. To je pre mnohých ľudí príležitosť, ako zistiť, kedy a kde míňajú drahocenné energie, a tým pádom aj ušetriť peniaze,“ tvrdí Ivan Ďurica s tým, že koncoví používatelia môžu vďaka inteligentným technológiám spotrebu porovnávať, napríklad s predchádzajúcim mesiacom či medziročne.

 

„Táto technológia je zároveň dôležitá aj pre energetické spoločnosti, ktoré môžu na základe nazbieraných dát lepšie plánovať a riadiť distribúciu. Smart merače sú súčasťou inteligentných sietí, ktorým sa v odborných kruhoch hovorí taktiež smart grid, a prispievajú k efektívnejšiemu využitiu energie,“ tvrdí Ďurica. Inteligentná technológia je schopná bleskovo odhaliť problémy s výpadkom alebo, naopak, s nadmernou spotrebou. Okrem znižovania nákladov za energie môže inteligentný merač pomôcť aj s následnou fakturáciou. „Diaľkový odpočet SMART meračov umožňuje presnejšiu evidenciu spotreby energie. Fakturačné údaje tak budú presnejšie a menej náchylné k chybám,“ vysvetľuje Ivan Ďurica.