Samoodpočet z meračov

www.samoodpocet.sk

Chcete platiť len za to, čo spotrebujete?
Chcete, aby rozpočítanie tepla a vody bolo čo najspravodlivejšie?
 
Mať k dispozícii všetky odpočty je nevyhnutnou podmienkou pre spravodlivé rozpočítanie nákladov na teplo a vodu.
Často sa ale stáva, že vlastníci bytov nie sú v čase ohlásených vizuálnych odpočtov doma alebo merače majú nefunkčný rádiový prenos dát. 
 
     Samoodpočet
 

V týchto prípadoch je riešením portál spoločnosti ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

www.samoodpocet.sk

  • samoodpocet.sk je optimalizovaná webová aplikácia ako pre počítače/notebooky, tak pre mobilné telefóny.
  • samoodpocet.sk prevedie vlastníka alebo užívateľa bytu jednoducho, krok po kroku odpočtom vlastných meračov. Ku každému meraču je k dispozícii podrobný návod a ku každému požadovanému údaju je k dispozícii aj obrazová nápoveda.
  • Tam, kde sa to vyžaduje, je možné nahrať fotku alebo video merača.
  • Po odoslaní odpočtov sa dokument s odpočtami odošle aj tomu, kto odpočet vykonal.
  • Pre organizáciu, ktorá vykonáva rozpočítavanie nákladov sú odpočty k dispozícii v elektronickej podobe.

 

Prečítajte si aj článok Vizuálne odpočty z meračov