Zlatý jeleň

Bratislava

 

Správca: Hold s.r.o.

 

Termín realizácie : 2018

 

Popis

V roku 2018 sme dodali a namontovali rádiové merače tepla a chladu Sharky 774, 775 a rádiové vodomery ER-AM (spolu cca. 100ks). Dodatočne boli sprevádzkované 3ks zbernice ENBRA Easy a všetky namerané dáta sú sledované cez náš portál ENBRA Connect.

 

Prínos

Diaľkový zber dát z merania tepla, chladu a vody sledovaný cez centrálny dispečing.

 

Produkty

MT a MCH Sharky 774, 775, BV ER-AM s rádiovým modulom JS-02, Wireless M-Bus centrála ENBRA Easy gateway