Služby ponúkané majiteľom bytových a nebytových domov

 

Majiteľom bytových domov ponúkame správu, údržbu a poradenstvo v oblasti technického zariadenia budov v rozsahu od vodoinštalatérskych, elektroinštalatérskych až po vykurovacie práce. Ďalej Vám pomôžeme s rozúčtovaním nákladov spojených s prevádzkou domu (tepla, teplej vody, studenej vody a ostatných prevádzkových nákladov).

 

Pre oblasť realizácie zákaziek a servisu ponúkame:

                                                                                                                                    

Pre oblasť rozúčtovania nákladov na teplo a vodu ponúkame:

  • dodávku a montáž indikátorov vykurovacích nákladov
  • dodávku a montáž vodomerov
  • vytvorenie databázy inštalovaných meračov
  • pasportizáciu vykurovacích telies
  • odpočty vizuálne, rádiové, ethernet
  • financovanie formou lízingu, prenájmu alebo úveru
 

 

 

Rádiový odpočet – väčší komfort pre užívateľa:

  • ochrana súkromia
  • odpočet bez nutnosti vstupu do bytov
  • zníženie prevádzkových nákladov
  • príprava na Smart Metering
QUNDIS Haus Mann walk-by rgb 72