Energetická kríza spôsobila horšiu kvalitu vzduchu v interiéri. Ľudia kvôli finančným úsporám dostatočne nevetrajú

20. 10. 2023
Vo vzduchu bežnej domácnosti sa nachádza až 50 látok, ktoré negatívne ovplyvňujú ľudské zdravie. Ich vplyv silnie vo chvíli, keď je interiér nedostatočne vetraný. Zatiaľ čo v minulosti bolo možné toto negatívum eliminovať vďaka horšej tesnosti obálky budovy, teraz je to kvôli zatepleniu či novým oknám podstatne zložitejšie. Zásadnými faktormi zhoršujúcej sa kvality vnútorného prostredia sú aj snahy o väčší tepelný komfort či energetické úspory.

Kvalita ovzdušia v interiéroch sa v dlhodobom meradle zhoršuje. Debatu o tomto probléme aj jeho vplyve na ľudské zdravie však často utlmujú iné pálčivé témy. Ide napríklad o maximalizáciu energetických úspor, zlepšovanie izolácie budov či teplotný komfort užívateľov vnútri objektov. Práve tieto faktory však zásadne ovplyvňujú takzvanú kvalitu vnútorného prostredia. V mnohých prípadoch to potom znamená, že bežní užívatelia interiér, či už vedome, alebo nevedome, výrazne menej vetrajú. Čisto z hľadiska energetickej efektivity je totiž vetranie pomerne nákladné.

Snaha o úspory vykúpená nižšou kvalitou vzduchu

Teplotu vzduchu v interiéri výrazne ovplyvnil aj nedávny nárast cien energií. „Priemerné teploty v miestnostiach sa vplyvom tohto faktora znížili až o 2 °C, išlo pritom o čisto samoregulačný mechanizmus. Rast cien však tiež znamenal snahu o čo najvyššie energetické úspory, a teda aj minimalizáciu výmeny vzduchu,“ tvrdí Martin Prísečan, produktový manažér spoločnosti ENBRA. Napríklad pri bežných rodinných domoch, kde je vetranie zaistené systémom mikroventilácie alebo okenných štrbín, môže celková tepelná strata objektu v zimných mesiacoch tvoriť až 40 percent.

„Na druhej strane je nutné zdôrazniť, že ľudia si minimalizáciou vetrania vlastne dobrovoľne zhoršujú kvalitu vnútorného prostredia. Zároveň sa viac vystavujú pôsobeniu organických prchavých látok. Týchto plynov, označovaných ako VOCs,, je možné v bytových priestoroch identifikovať asi dvetisíc. V bežnej domácnosti sa ich vyskytuje okolo päťdesiat,“ doplňuje Prísečan.

Zhoršujúca sa kvalita vnútorného prostredia môže mať zásadný vplyv na ľudské zdravie. Riešenie tohto problému je o to dôležitejšie, že práve v izbách, miestnostiach či na chodbách budov ľudia trávia prevažnú časť svojho života. Základným opatrením, ktoré môže mať výrazný vplyv na kvalitu života, je vetranie. Celý rad prchavých látok, ktoré majú negatívny vplyv na správny chod organizmu, si však ľudia do svojich domácností vnášajú sami. Podľa odborníkov sú to najčastejšie osviežovače vzduchu, vonné sviečky alebo čistiace prostriedky, čo znečisťuje vnútorné prostredie domácnosti.

Vetranie s rekuperáciou ako riešenie problému

Odborníci odporúčajú ako najefektívnejšie riešenie na zvýšenie kvality vnútorného prostredia a v neposlednom rade ľudského zdravia, inštaláciu systému riadeného vetrania s rekuperáciou. Najčastejšie sa objavuje v novostavbách, výnimkou však nie sú ani rekonštrukcie.

V prípade nedostatočného vetrania v miestnosti dochádza k zvýšeniu relatívnej vlhkosti vzduchu, ktorá v interiéri kondenzuje, najčastejšie v miestach s nižšou povrchovou teplotou, ako sú napríklad okná. „To je v mnohých prípadoch miesto, kde sa môžeme v domácnosti stretnúť s plesňami. Dôsledkom môžu byť respiračné ochorenia, typicky alergie alebo astma, či bolesť hlavy alebo únava,“ vysvetľuje Prísečan s tým, že škodlivé látky sa môžu uvoľňovať aj počas bežných domácich činností, najčastejšie pri praní alebo varení.

Rekuperačná jednotka je v tomto prípade vhodným riešením, pretože tento vetrací systém je schopný neustále zaisťovať vysokú kvalitu vzduchu v miestnosti, a zároveň minimalizovať stratu tepla aj energie,“ vysvetľuje Prísečan s tým, že v ideálnom prípade sa inštalujú dve alebo viac lokálnych jednotiek, ktoré medzi sebou vzájomne bezdrôtovo komunikujú a pomáhajú udržiavať synchronizované prúdenie vzduchu. Tieto moderné zariadenia už dokážu pracovať aj v tzv. automatickom wireless režime, keď si samy kontrolujú maximálnu nastavenú úroveň vlhkosti v interiéri.

Riadené vetranie s rekuperáciou funguje na princípe výmeny tepla. Pri vyfukovaní ohrievaného vzduchu von z miestnosti dochádza k akumulácii v keramickom výmenníku, počas nasávania čerstvého vzduchu z okolia sa nazhromaždené teplo uvoľňuje a vonkajší vzduch ohrieva. Cyklus sa opakuje každých sedemdesiat sekúnd a pomáha tak šetriť tepelnú energiu, ktorá by inak unikla klasickým vetraním. Rozsah týchto zariadení je prispôsobený miernemu podnebnému pásu – v zime stačí teplota vyššia než tridsať stupňov pod nulou, v letných mesiacoch znesie aj tropickú päťdesiatku.

Kontaktujte nás