Vizuálne odpočty z meračov bez rizika nákazy

Na vizuálny odpočet meračov k vám nemusí do bytu vchádzať odpočtáť. Môžete si ho vykonať sami cez samoodpocet.sk

 

Začiatok roka je okrem iného obdobie odpočtov z meračov tepla a vodomerov. Tento rok je však iný a  v čase pandémie sa každým dňom mení situácia. My, ktorí robíme rozpočítavanie nákladov, ale aj tí, ktorí dodávajú vodu, plyn či elektrinu, už rozmýšľame nad tým, ako čo najbezpečnejšie zabezpečiť odpočty. Štandardný systém, kedy chodí odpočtár od bytu k bytu a od merača k meraču je momentálne z epidemiologického pohľadu zvyšovania rizika šírenia nákazy nevhodný. Ohrození pri tom nie sú len odpočtári, ale aj vlastníci bytov, s ktorými prichádzajú do kontaktu. Pred návštevou odpočtára je preto nutné vyvetrať priestory, pripraviť si vlastné pero,  dodržiavať odstup, mať prekryté dýchacie cesty, dezinfikovať si ruky aj dotykové plochy.

Tento problém sa týka meradiel, na ktorých je potrebné vykonať vizuálny (osobný) odpočet priamo v byte. Týchto meradiel je stále pomerne veľké množstvo. Je to okolo 30 % až 40 % z celkového počtu. Nejde však iba o merače na radiátoroch. Stačí, ak jedno meradlo v byte nie je rádiové. Často je to vodomer alebo plynomer, a aj vtedy je nevyhnutné, aby odpočtár vstúpil do bytu. Z tohto pohľadu sú na tom lepšie byty, ktoré sú už kompletne vybavené systémom rádiového zberu dát. Tých je však menej ako 30 %. Do týchto bytov už nemusí vstupovať odpočtár ani iná osoba, aby vykonala odpočet.

Na zdraví nás všetkých nám záleží, preto si v ENBRE kladieme dôležité otázky. Dá sa táto situácia riešiť? Nedá sa niečo urobiť, aby nám do bytov nikto kvôli odpočtom nevstupoval?

Distribučné spoločnosti to riešia rôzne. Napríklad oznamom na bytových domoch o tom, že odpočty je potrebné nahlásiť telefonicky, mailom alebo SMS. Niektoré spoločnosti odporúčajú svojim klientom využívať bezplatnú mobilnú aplikáciu. Majoritný dodávateľ informačných systémov pre bytovú správu, firma ANASOFT, má rovnako implementovanú možnosť vykonať samoodpočet z meradiel v byte prostredníctvom ich aplikácie.

Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. má už tretí rok v prevádzke asi najprepracovanejšiu vlastnú webovú aplikáciu na samoodpočet -  samoodpocet.sk. Šikovná aplikácia patrí do rodiny produktov ENBRA RIEŠENIA. Pre našich zákazníkov je bezplatná a vďaka nej je možné veľmi komfortne vykonať vizuálny odpočet z meradiel priamo vlastníkom bytu pomocou mobilu alebo počítača. To znamená, že je možné vykonať odpočet z ľubovoľného merača bez toho, aby niekto cudzí vstúpil do bytu, aj keď byt nie je vybavený rádiovými meračmi. Či už ide o jednoduchý odpočet z vodomera, zložitejší z pomerového rozdeľovača tepla, alebo ozaj komplikovaného kompaktného merača tepla - odpočet bude urobený správne. Umožňujú to návody a názorné ukážky, ktoré portál samoodpocet.sk obsahuje. Správnosť odpočtu je zabezpečená kontrolným číslom alebo možnosťou odfotiť merač a jeho stav, a tým verifikovať správnosť odpočtu. Okrem toho nemusí vlastník bytu čakať doma v ohlásenom termíne. Odpočet vykoná pohodlne v čase, ktorý mu vyhovuje.

Aplikácia samoodpocet.sk slúžila doteraz hlavne pre merače, ktoré majú nefunkčný rádiový prenos dát alebo pre majiteľov bytov, ktorí neboli doma v čase vykonania vizuálnych odpočtov z meradiel.

Moderná a rýchla doba nám umožňuje moderné a rýchle riešenia. Aj Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča prehodnotiť nutnosť vstupu do bytov a odpočty energií vykonávať nahlásením údajov vlastníkmi bytov. Využime  tieto  možnosti naplno, uľahčime si život a chráňme svoje zdravie aj takýmto spôsobom.

 

Tím ENBRA