Rodinná firma ENBRA už 32 rokov v Česku a 28 rokov na Slovensku

9. 8. 2023
Rozhovor o tradícii rodinného podnikania s Janou Vlachovou Rasochovou, riaditeľkou a výkonnou členkou predstavenstva ENBRA a.s., ktorá je materskou firmou ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

Kedy a ako vznikla spoločnosť ENBRA?

V roce 1991 moji rodiče Josef a Božena Brabencovi organizovali evropskou konferenci o metrologii, kde zjistili, že se na trhu otevírá možnost podnikání v oblasti měření spotřeby vody a tepla.  Byl to jeden z klíčových momentů, kdy objevili „díru na trhu“, dokázali využít příležitosti a měli štěstí. Rodiče založili společnost ENBRA a podnikat začínali, jako řada velkých firem, v garáži rodinného domu. Přiváželi každý týden vodoměry z Německa a ihned je prodávali, prací žila celá rodina.

ENBRA vyrástla na vodomeroch, ale neostalo len pri nich. Čím všetkým sa dnes spoločnosť zaoberá?

Brzy přišla zakázka na první zkušebnu, pak se podařilo dodat další tři zkušebny do Rakouska a ČR. Dnes již máme šest vlastních zkušeben, zastoupení po celé republice i na Slovensku a do celého světa jsme dodali více než 150 zkušebních zařízení. Rodiče si brzy uvědomili, že firma, která stojí pouze na jednom klíčovém produktu, je snadno otřesitelná. Naší vizí je společnost, která stojí na více opěrných bodech, ať už se to týká produktů nebo služeb. Proto dnes ENBRA nabízí široké portfolio produktů, řešení a služeb z oblasti měření a regulace, topenářské techniky, vzduchotechniky a obnovitelných zdrojů energie. Díky intenzivní školící činnosti jsme se stali jedničkou na trhu v oblasti měřicí techniky. Specializujeme se také na rozúčtování tepla a teplé vody v bytových domech, jsme světovými lídry ve vývoji a exportu zkušeben do celého světa a provozujeme nejširší síť zkušeben v České republice.

Aká je filozofia vašej spoločnosti? 

V poslední době často slyšíme o udržitelnosti. Pro nás to není žádná novinka, je to základem našeho podnikání, i když jsme o tom takto nikdy nepřemýšleli. Řídíme se selským rozumem a nabízím řešení a produkty, které přinášejí úspory energií, vody. Zabýváme se měřením těchto médií a vzděláváme jak profesionály, tak laiky, šíříme v tomto směru osvětu. Snažíme se dostat do podvědomí lidí, že voda je vzácnost a je potřeba s ní hospodárně nakládat a šetřit. To samé platí i pro úspory v oblasti energií a šetření energiemi. Stejně tak na zkušebnách provádíme tzv. repasi měřících zařízení. Není třeba neustále vyrábět nová a stará vyhazovat, ale umožňujeme prodloužit životnost původního zařízení, které může fungovat několik dalších let. Považujeme za důležité se zabývat recyklací a tříděním odpadu.

Klíčový není jen produkt, ale také zaměstnanec a člen týmu. Nejsme rodinná firma jenom svým založením. V naší firmě kromě mých rodičů a manžela působí i tři švagrové. Ve firmě vytváříme rodinnou atmosféru třeba i tím, že u nás pracují i manželské a sourozenecké dvojice. Krásné prostředí a pěkné vztahy jsou velmi důležité. I dobré vztahy se zákazníky vnímáme jako svou největší konkurenční výhodu. Firemní kulturu ENBRA utváříme všichni.

Vy dnes stojíte v čele etablovanej spoločnosti. Je ťažké mať takú zodpovednosť za prosperitu firmy?

Firmu jsem společně s manželem převzala v roce 2014. Já jsem ale s firmou žila prakticky od jejího založení. Tehdy mi bylo 12 a uvědomuji si, že to bylo náročné. Rodiče hodně pracovali a tak na mě se sestrou přešla spousta povinností. Myslím si, že nás to posílilo a naučilo samostatnosti, zodpovědnosti a disciplíně. Když rodiče podnikají, jinak to asi ani nejde. Vést rodinnou firmu je samozřejmě obrovský závazek, musíte ustát všechna očekávání a dělat i nepopulární rozhodnutí. Je to ale především mnoho radosti a příležitosti k osobnímu růstu. Pro mě bylo naprosto přirozené stát se součástí Enbry.

Prevezmú raz firmu vaše deti?  

Máme štěstí, že patříme ke společnostem, kterým se podařilo předat firmu další generaci. Říká se, že„ štěstí přeje připraveným“. Už několikátá generace naší rodiny vyrůstá v prostředí, kde se podniká, obchoduje, tvoří a buduje.

Naše rodina má podnikání doslova v krvi. Loni tomu bylo 100 let, kdy v roce 1922 můj praděda založil společnost Brabenec spol. s r.o. a zabýval se výrobou a opravami zemědělských strojů. V tomto podnikání pak pokračoval můj děda, továrnu vedl i v době, kdy mu byla odebrána. Můj tatínek v té továrně vyrůstal, ale vzhledem k době, jaká byla, nikdo nepředpokládal, že by ji někdy mohl vést. V roce 1991 se proto rozhodl založit firmu ENBRA. Továrna v Želetavě nám nakonec byla v roce 1993 v restituci vrácena a dnes ji vede moje sestra Eva s manželem.

Proto i my své děti vedeme ve stejném duchu, v jakém jsme byli vychováváni. Snažíme se jít jim příkladem, vést je k manuální zručnosti, zodpovědnosti a pracovitosti. Vedeme je k lásce k firmě. Naše děti jsou od malička vedeny k tomu, že firmu jednou převezmou anebo se budou podílet na jejím dalším rozvoji na pozici, která jim bude blízká. Nejstarší Kuba a Vojta vypomáhají na zkušebně a při odečtech spotřeby tepla. Mladší děti každý rok přiloží ruku k dílu například při balení vánočních dárků pro naše zákazníky. Zapojujeme je ale i kreativně, dcera Evička nakreslila dokonce již i nějaké reklamní návrhy. O budoucnost naší rodinné firmy se vůbec nebojím.