ONLINE DISKUSIA: Spravodlivé rozpočítavanie tepla a vody

ENBRA SLOVAKIA, člen ARTAV Slovensko, vás pozýva na sledovanie online diskusného fóra na tému spravodlivé rozpočítavanie tepla a vody.

Termín online diskusie:

    • štvrtok 17.6.2021
    • 10:00 – 12:00 hod

 

V zmysle pravidiel rozpočítavania nákladov za teplo sa na Slovensku vlastníkom bytov rozpočítava zhruba 360 mil. eur ročne. Priemerný ročný náklad za teplo bytu predstavuje 606 eur/rok.

 

ARTAV Slovensko zastáva názor, že rozpočítavanie nákladov v zmysle platnej legislatívy je nespravodlivé a nereflektuje aktuálne požiadavky. 

Zmeniť by to mohla nová legislatíva pre túto oblasť.

 

Ako sa zúčastniť:

K diskusnému fóru sa môžete zadarmo pripojiť po registrácii. Link na sledovanie vám zašleme 3 dni pred akciou.

Chcem sa registrovať

 

Sledujte online diskusiu siedmych odborníkov, ktorí zodpovedajú aj tieto otázky:

 

  • Je rozpočítavanie nákladov spravodlivé?
  • Aká je legislatíva v SR a ČR z hľadiska rozpočítavania tepla a vody?
  • Aké sú nové legislatívne požiadavky?
  • Aká je miera implementácie týchto požiadaviek v SR a ČR?

 

Posledná pol hodina diskusného fóra bude patriť otázkam z publika.  Diváci online diskusného fóra môžu klásť otázky alebo odpovedať na pripravenú anketu: https://app.sli.do/event/zgswkeb9

 

Za spoločnosť ENBRA sa zúčastnia:

Dušan Slobodník a Petr Holyszewski.

 

Dušan Slobodník

"ARTAV Slovensko, rovnako ako ARTAV z.s. Česká republika, je príkladom spolupráce konkurenčných firiem, ktoré spojil vyšší cieľ. Aktuálne platná legislatíva v tejto oblasti na Slovensku je pre vlastníkov bytov značne nespravodlivá, sporná a neúplná. Ročne sa na Slovensku vykonáva rozpočítavanie nákladov za teplo pre skoro 600 tisíc bytov a rozpočítava sa suma 364 mil. EUR (výročná správa URSO za rok 2019). ARTAV Slovensko vznikol vďaka firmám, ktorým tento stav nie je ľahostajný, a ktoré sú ochotné zapojiť svojich odborníkov z praxe pre spoločnú vec a reálne riešenia.

Dušan Slobodník, generálny riaditeľ ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Predseda ARTAV Slovensko

 

Petr Holyszewski

"ARTAV je jedním z mála příkladů dobrovolného sdružení společností, které jsou na trhu v ostrém konkurenčním vztahu. To svědčí o vysokém standardu členů spolku, kteří se rozhodli společně zastupovat zájmy členů ARTAV ve vztahu ke státním i jiným orgánům, prosazovat vypracování a schválení právních předpisů upravujících rozúčtování ve smyslu směrnic EU, sjednocovat, obhajovat a prosazovat oprávněné zájmy členů, poskytovat odborná stanoviska o správnosti použitých metod rozúčtování třetím osobám, doporučovat algoritmy rozúčtování v případech, pro které nejsou právně stanoveny a zejména dbát na dodržování právních norem a profesní etiky při výkonu činností svých členů."

Petr Holyszewski, Vedúci technického oddelenia MaR spoločnosti ENBRA (CZ), Predseda ARTAV

 

 

Ďalší účastníci diskusie:

Miroslav Mariaš

Ministerstvo hospodárstva SR, hlavný štátny radca, odbor medzinárodných vzťahov v energetike

 

Miroslav Petrus       

Ministerstvo hospodárstva SR, hlavný štátny radca, odbor palív a energetiky

 

Jana Machková

ARTAV, z.s. Česká republika – podpredsedníčka rady asociácie,

ARTAV Slovensko – členka rady asociácie,

ista Slovakia, s.r.o. - konateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti

 

Michal Piterka 

ARTAV Slovensko, 

SBD Komárno – predseda predstavenstva

 

Eliana Kostolány

ARTAV Slovensko – podpredsedníčka rady asociácie, 

Techem spol. s r.o. – konateľka spoločnosti

 

Moderátor online diskusie:

Dušan Piták

Technický pracovník energetických služieb

 

Ako sa zúčastniť:

K diskusnému fóru sa môžete zadarmo pripojiť po registrácii:

Chcem sa registrovať