Vonkajšia klimatizačná jednotka – ktoré poveternostné vplyvy na ňu môžu pôsobiť a ako ich eliminovať?

2. 9. 2021
Pri nákupe a používaní klimatizácií venujú používatelia často pozornosť predovšetkým vnútorným jednotkám. Nemenej starostlivosti by však mali venovať aj tej vonkajšej. Na jej správne fungovanie má totiž vplyv celý rad poveternostných faktorov, ktoré možno čiastočne eliminovať pravidelnou údržbou a výberom miesta inštalácie. Podstatný a dôležitý je hlavne starostlivý výber.

Technické spracovanie

Pri prevádzke klimatizačných jednotiek je jedným z najväčších rizík ich korózia. Tá vzniká oxidáciou kovov, hlavný vplyv má na ňu najmä kondenzovaná voda. Okrem nej vznik korózie podnecujú tiež vlhkosť vzduchu alebo vietor, hlavne kyslé zložky obsiahnuté vo vzduchu. Najmä staršie vonkajšie jednotky klimatizácie by preto mali byť umiestnené pod strechou alebo aspoň prikryté, aby sa v prípade dažďa dostali do styku s vodou čo najmenej. Pred vlhkosťou či kyslými prvkami vo vzduchu je ochrana všeobecne komplikovanejšia, aj napriek tomu sa výrobcovia snažia toto riziko maximálne eliminovať.

„Veľmi účinným riešením sú v tomto smere pozlátené tepelné výmenníky pri vonkajšej aj pri vnútornej jednotke. Táto kľúčová časť získa pozlátením oveľa väčšiu odolnosť voči oxidácii a korózii, bez problémov zvládne aj dážď alebo vzduch s obsahom soli. Zlato okrem toho bráni aj množeniu baktérií a v neposlednom rade zlepšuje aj celkovú efektivitu výmeny tepla,“ uvádza Martin Prísečan, produktový manažér pre vykurovaciu a chladiacu techniku ENBRA SLOVAKIA.

Vyššia účinnosť a výkon pri vysokých vonkajších teplotách

Ako ukazujú dáta Medzinárodnej energetickej agentúry, obľuba klimatizačných jednotiek sa zvyšuje v jednotlivých európskych krajinách s rastúcimi priemernými vonkajšími – a tým aj vnútornými – teplotami vzduchu. Používanie klimatizačných jednotiek tak používatelia najviac uprednostňujú v juhoeurópskych štátoch, pričom na špičke sa v tomto smere pohybuje Taliansko, Španielsko, Francúzsko či Grécko. Aj slovenskí používatelia by však mali myslieť na to, že práve príliš vysoké vonkajšie teploty môžu mať vplyv na účinnosť a výkon klimatizácie.

Výkon klimatizácie sa tak môže znižovať napríklad v rozpálených vydláždených priestoroch v exteriéri, v ktorých blízkosti sa nachádza aj vonkajšia jednotka. Podľa odborníkov sa to však týka najmä starších modelov, čo je dané použitými materiálmi, čiastočne opotrebením a nižšou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. „V súčasnosti sa však výrobcovia prispôsobujú postupnému rastu priemerných teplôt a prispôsobujú tomu konštrukciu klimatizačných jednotiek. Pri výbere sa preto odporúča zamerať sa na jednotky, pri ktorých výrobca uvádza efektívny výkon aj pri 50 °C. Pri takýchto jednotkách má používateľ záruku, že mu budú dobre slúžiť aj v období vysokých teplotných extrémov,“ doplnil Martin Prísečan.

Nevyhnutnosť pravidelnej kontroly vonkajšej jednotky

Efektivitu a funkciu vonkajšej klimatizačnej jednotky môže ovplyvniť aj opadané lístie v jej bezprostrednej blízkosti. Najväčšie množstvo lístia možno samozrejme očakávať s nástupom jesene, s výnimkami sa však možno stretnúť aj počas jari či leta napríklad pri silnom vetre. Preto sa odporúča vonkajšiu jednotku priebežne kontrolovať počas celého roka, či sa na nej nenachádzajú nielen listy, ale aj iné nečistoty, ktoré zabraňujú prúdeniu vzduchu. Môžu to byť napríklad predmety umiestňované v tesnej blízkosti vonkajšej jednotky, lístie a nečistoty sa o ne totiž môžu zachytávať. Nemalo by sa zabúdať ani na kontrolu odvodu kondenzátu.

Údržba pod dohľadom odborníkov

Používateľ môže lístie v blízkosti vonkajšej klimatizačnej jednotky jednoducho vysať, mal by tak však robiť iba v prípade, že sa nános nachádza na jednotke, nie vnútri jednotky. „Pokiaľ sú listy či dokonca konáre vnútri jednotky, treba ju rozmontovať, a to môže urobiť len vyškolený odborný pracovník. Ten zároveň zistí, či sú tieto nečistoty jediným problémom,“ doplnil Martin Prísečan. Podľa neho do tejto pravidelnej údržby ďalej patria úkony ako čistenie kondenzátora, kontrola tlaku chladiva, kontrola neporušenosti izolácie, elektroinštalácie a izolácie potrubia vedúceho z vonkajšej jednotky do interiéru. V mieste pripojenia vonkajšej jednotky sa netesnosti potrubia s chladivom spravidla prejavia mastnými škvrnami.

Čo sa týka vnútorných jednotiek, používateľ by mal ideálne dvakrát mesačne skontrolovať čistotu filtrov a v prípade poškodenia riešiť ich výmenu. Aj kontrola klimatizačnej jednotky odborníkom by nemala vynechať vnútornú jednotku. Dôležité je pravidelné čistenie a dezinfekcia výparníka (1 – 2-krát ročne, v prašnom prostredí častejšie), ale aj kontrola prípadného úniku chladiva či  odvodu kondenzátu.

 Potrebujete poradiť s klimatizáciami? Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás